8.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová

Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 2. patro

8A