8.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková

Asistent pedagoga: Renata Kubínová

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 3. patro

8A