8.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová

Asistent pedagoga: Bc. Michaela Boháčová

Počet žáků: 22 – sportovní

Kmenová učebna: 3. patro

15-8A