7.B

Třídní učitel: Mgr. Martin Šuma

Asistent pedagoga:  Romana Hieková

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 2. patro

7B