7.B

Třídní učitelka: Mgr. Monika Mrňáková

Asistent pedagoga: Eva Mokrá

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 2. patro

7B