7.B

Třídní učitelka: Bc. Barbora Černá

Asistent pedagoga: Helena Brejchová

Počet žáků: 17

Kmenová učebna: 3. patro

14-7B