7.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová

Počet žáků: 25  – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 3. patro

7A