7.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 3. patro

7A