7.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková

Asistent pedagoga: Renata Kubínová

Počet žáků: 16 – sportovní

Kmenová učebna: 3. patro

13-7A