7.A v Muzeu civilní obrany

Ve čtvrtek navštívila třída 7.A v rámci předmětu ČVS ústecké podzemí. Tedy přesněji Muzeum civilní obrany, které se nachází 60 m pod zemí ve skále pod Větruší. Jedná se o kryt, který byl vybudován v době II. světové války, v 50. letech byl upraven na protiatomový a probíhala zde bezpečnostní cvičení civilní obrany. Procházeli jsme téměř 500 metrů chodeb a štol z celkových 750 a přitom poslouchali, k čemu takové kryty sloužily, kolik se jich na území města nachází a jakým způsobem byly budovány. Dozvěděli jsme se, jak to bylo se zásobami vzduchu, potravin a vody, jak kryt komunikoval s okolím, prohlédli jsme si ošetřovnu, radiovou stanici nebo třeba velín. Přednáška byla velmi poutavá a nakonec se protáhla na hodinu a půl. Náš průvodce, Darius Hingar, dobrovolník, který se o kryt stará a postupně ho dobudovává, dokázal zodpovědět všechny naše otázky. Některá místa působila až děsivě a klaustrofobicky, zejména pro děvčata, a my jsme byli rádi, že nás neznámým prostředím provádí osoba, která nás zase dokáže bezpečně vyvést na světlo.
                                                                                                          Mgr. Martina Kvasničková