6.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Filasová

Asistent pedagoga: Helena Brejchová

Počet žáků: 14

Kmenová učebna: 3. patro

6B