6.B

Třídní učitelka: Bc. Martin Šuma

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 18

Kmenová učebna: 2. patro

10-6B