6.B v knihovně

knihovna_6B V úterý 20. listopadu 2018 vyrazila třída 6.B v doprovodu paní učitelky Bendlmajerové a paní asistentky Kubínové do pobočky knihovny na Klíši.

Paní knihovnice si pro žáky připravila zajímavý program. Děti se rozdělily do skupin a vědecky bádaly nad těžkými úkoly. K získávání informací pro jejich výzkum mohly používat encyklopedie a dva počítače. Každá skupinka pak prezentovala získané informace před svými spolužáky. Všichni k zadanému úkolu přistupovali zodpovědně.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Radka Bendlmajerová