6.A

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová

Počet žáků: 17  – sportovní

Kmenová učebna: 3. patro

12-6A