6.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková

Asistent pedagoga: Renata Kubínová

Počet žáků: 15  – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 3. patro

6A