6.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová

Počet žáků: 21

Kmenová učebna: 2. patro

6A