5.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová

Asistent pedagoga: Petra Heráková

Počet žáků: 9

Kmenová učebna: 2. patro

5B