5.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 2. patro

18-5B