5.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková

Asistent pedagoga: Pavla Jehličková

Počet žáků: 19

Kmenová učebna: 1. patro

5A