5.A

Třídní učitel: Mgr. Hana Fábriová

Asistent pedagoga: Lucie Minaříková

Počet žáků: 30

Kmenová učebna: 3. patro

5A