5.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská

Asistent pedagoga: Petra Kovalová

Počet žáků: 22 – sportovní

Kmenová učebna: 1. patro

09-5A