4.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová

Asistent pedagoga: Petra Červená

Počet žáků: 25

Kmenová učebna: 2. patro

4B