4.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská

Asistent pedagoga: Petra Kovalová

Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 1. patro

4A