4.A

Třídní učitel: Mgr. Zita Kubíčková

Asistent pedagoga: Pavla Jehličková

Počet žáků: 19 – sportovní

Kmenová učebna: 1. patro

07-4A