4.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková

Počet žáků: 19

Kmenová učebna: 1. patro

4A