3.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová

Asistent pedagoga: Petra Červená

Počet žáků: 22

Kmenová učebna: 2. patro

11-3B