3.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 1. patro

3B