3.A

sportovní třída

Třídní učitel: Mgr. Vít Borůvka

Počet žáků: 21

Kmenová učebna: 2. patro

3A