3.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 1. patro

06-3A