3.A

Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková

Asistent pedagoga: Pavla Jehličková

Počet žáků: 18

Kmenová učebna: 1. patro

3A