2.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hovorková

Asistent pedagoga: Lucie Minaříková

Počet žáků: 19

Kmenová učebna: 2. patro

2B