2.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková

Počet žáků: 13

Kmenová učebna: 1. patro

04-2B