2.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová

Asistent pedagoga: Lenka Tučková

Počet žáků: 21

Kmenová učebna: 2. patro

2B