2.A

Třídní učitelka: Iveta Hnyková

Počet žáků: 25 – sportovní

Kmenová učebna: 2. patro

03-2A