2.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Hana Fábriová

Asistent pedagoga: Marcela Zarembová

Počet žáků: 18

Kmenová učebna: 3. patro

2A