2.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková

Počet žáků: 23 – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 1. patro

2A