2.A

Třídní učitelka: Mgr.Iveta Hnyková

Počet žáků: 25 – sportovní

Kmenová učebna: 2. patro

03-2A