1.B

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Hnyková

Asistent pedagoga: Lenka Tučková

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 2. patro

1B