1.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hovorková

Asistent pedagoga: Lucie Minaříková

Počet žáků: 17

Kmenová učebna: 2. patro

05-1B