1.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 1. patro

1B