1.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Nebeská

Asistent pedagoga: Petra Kovalová

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 1. patro

1A