1.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Fábriová

Asistent pedagoga: Marcela Zarembová

Počet žáků: 19 – sportovní

Kmenová učebna: 3. patro

02-1A