1.A

Třídní učitelka: Iveta Hnyková

Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 2. patro

1A