Zápis do 1. ročníků

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o. vyhlašuje  zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 Sběr žádostí proběhne v úterý 11. dubna 2017 od 13.00 do 18.00    do 1. ročníku budou zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2017 věku šesti let a žáci s odkladem školní…

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, dovoluji si vás pozvat na třídní schůzku konanou ve čtvrtek 6. dubna 2017 v těchto časech: 16.00 – přípravný ročník 16.30 – I. stupeň 17.00 – II. stupeň. Schůzky se konají v kmenových třídách.   Program třídních schůzek: Informace člena…

Nelítostný pravěk

Při plánování prvního výletu v tomto kalendářním roce nás zaujala upoutávka na výstavu „Nelítostný pravěk“ v Muzeu města Ústí nad Labem, proto se v sobotu 25. března celkem početná skupinka dětí se přenesla časem do období prvohor až čtvrtohor a mohla shlédnout modely…

Hit Holoměře 2017

Další celodružinovou akcí ŠD v tomto školním roce byla písničková soutěž Hit Holoměře. Tak jako v předchozích ročnících, tak i letos, všichni poctivě trénovali ve zpěvu, aby se ve finále této soutěže umístili co nejlépe. A kdo se pro tento rok stal…

Basketbal – III. kategorie dívky

Ve středu 15. března 2017 jsme odehrály OF v basketbalu na ZŠ Mírová. Věděly jsme, že přihlášená družstva mají ve svém středu 3 a více hráček basketu, ale šly jsme do boje, i když jsme měly sportovkyně z jiných odvětví. První…

Sportovní gymnastika

20. března 2017 se vybrané žákyně naší školy zúčastnily OF ve sportovní gymnastice. Letos se přihlásilo 8 ústeckých škol v postupové kategorii (prostná, přeskok, hrazda) a 2 školy v nepostupové kategorii (prostná, přeskok, kladina). V postupové kategorii jsme skončily na výborném 3. místě…

Okresní kolo v basketbalu mladších žáků

14. března se naši hoši zúčastnili okresního kola v basketbalu mladších žáků, které pořádala OR AŠSK ve spolupráci se ZŠ Mírová. Jelikož náš tým měl v sestavě pouze jednoho basketbalistu, neměli jsme žádné velké ambice. Přesto jsme v turnaji dokázali dvakrát zvítězit a…

Masopustní bál v ŠD

Páteční odpoledne zněla ze školní družiny hudba, která vybízela všechny masopustní masky k tanci. Odpolední program plynule navazoval na dopolední oslavy Masopustu. Zpěv, soutěže a hlavně tanec byly zpestřením pátečního odpoledne pro všechny děti ve školní družině. A na co se…

Turnaj ve vybíjené

V pondělí 20. února 2017 se konal turnaj ve vybíjené. Utkali se mezi sebou žáci prvních, druhých a třetích ročníků.Všichni bojovali s velkým nasazením. Žáci třídy 1.A porazili spolužáky z 1.B, 2.A porazila 2.B a 3.B porazila 3.A. Všem blahopřejeme. Zde si…

Okresní kola olympiád v cizích jazycích

V minulých týdnech nás někteří naši žáci úspěšně reprezentovali v okresních kolech olympiád v cizích jazycích. Nejlépe dopadl David Magasanik (9.A), který obsadil 4. místo na olympiádě v německém jazyce. Uspěli i Filip Hartl (9.A) se svým 5. místem a…